728x90 AdSpace

 • නවතම පුවත්

  2015-02-18

  ගිනි බිය දුරලන වට්ටක පිරිත

  පිරිත් බලය චන්ද්‍ර සූර්ය යුග්මයෙන් ආලෝකමත් වන එක් චක්‍රාවාටයකට පමණක් සීමා ‍නොවේ. එහි බලය අනන්ත වූ චක්‍රාවාට පුරාම පතුරාලිය හැක.සියලු ලෝතලවල සිටිනා සත්ත්ව කොට්ඨාස යන්හි හිත සුව පිණිස පිරිත දේශනාකර තිබේ.

  සියලු දුක් දෝමනස්සයන් මෙන්ම බිය දුරුකර සියලු සැප සම්පත් ළඟාකර ගැනීමේ ශක්තිය පිරිත පිහිට කොට ලබා ගත හැකිවන්නේය.
  දෙලොව යහපත පිණිස ඔබත් පිරිතේ අනුසස් ලබාගන්න.
  පාලනේ යන ශබ්දයේ භාවයෙන් පිරිත යන්න සැකසී තිබේ.හාත්පසින් සර්වප්‍රකාරයෙන් ආරක්ෂාව සලසා දීම යනු මෙහි අර්ථයයි.

  ලෞකික ජීවිතයේ සතුරු උවදුරුවලින් ආරක්ෂාව ,ජය ලැබීමට,නිරෝගීබව ලබා සම්පත් වර්ධනය ,දරුඵල ලැබීම,අව් වැසි ලබා ගැනීම ආදී සියලු දේ පිරිතේ බලයෙන් ලැබෙනු ඇත.
  සත්‍ය ක්‍රියාවක් මෙන්ම මනෝ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාරයක් ලෙස පිරිත නිසි පිළිවෙත් සුරකිමින් සජ්ඣායනාකර ඔබත් ජීවිතය ජයගන්න.

  වට්ටක පිරිත

  පූරෙන්තං බෝධිසම්භාරේ - නිබ්බත්තං වට්ටකජාතියං
  යස්ස තේජේන දාවග්ගි - මහාසත්තං විවජ්ජයි
  ථේරස්ස සාරිපුත්තස්ස - ලෝකනාථේන භාසිතං
  කප්පට්ඨායිං මහාතේජං - පරිත්තං තම්භණාමහේ
  අත්ථි ‍ලෝකේ සීලගුණේ - සච්චං සෝචෙය්‍යනුද්දයා
  තේන සච්චේන කාභාමි - සච්චකිරීයමනුත්තරං
  ආවජ්ජිත්වා ධම්මබලං - සරිත්වා පුබ්බකේ ජිනේ
  සච්චබල'මයිට්ඨායා - සච්චකිරියමකා ජිනෝ
  සන්ති පක්ඛා අපතනා - සන්ති පාදා අවඤ්චනා
  මාතාපිතා ච නික්ඛන්තා - ජාතවේද පටික්කම
  සහසව්වේකතේ මය්හං - මහාපජ්ජලිතෝ සිඛි
  වජ්ජේසි සෝළසකිරිසානි - උදකං පත්වා යථා සිඛී
  සච්චේන මේ සමෝ නත්ථි - ඒසා මේ සච්චපාරමි'
  (ඒතේන සච්චවජ්ජේන - සොත්ථි තේ හෝතු සබ්බද

  වස විස කැවීම මෙන්ම වෙනත් විවිධ උපද්‍රව සඳහා මේ පිරිත උදේ සවස භාවිතය සුදුසු වන්නේය.ගිනි බිය ද පහව යයි.පිළිස්සීමෙන් හටගන්නා .තුවාල වලට තෙල් මතුරා ගාන්න සුවවෙයි.
  විහාරස්ථානයක බෝධි පූජා 07/14/21තබා මෙත් වඩා තිදොර හික්මවාගෙන මෙයින් පිරිත් කළයුතු වෙයි.
  තුන්මසක් වත් මාංශ ආදී පිළියෙන් වැලකී මේ කටයුතු කරන්නේ නම් මහානිසංස ලැබේ.පස්පවින් වැලකී කටයුතු කළොත් සියලු කරදර දුරුවනු ඇත.

  සම්බුද්ධ සෙට්ඨෝ පරි වණ්ණයී සුචිං
  සමාධිමානන්තරි කඤ්ඤමාහු
  සමාධිනාතේන සමෝන විජ්ජති
  ඉදම්පි ධම්මේ රතනං පණීතං
  ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු

  පහන් පුදා තෙරුවන් නමැද මෙත් වඩා සීලයේ පිහිටා 108 වර සමන් මල් මතුරා දාගැබක් සමීපයේ පුදන්න. සියලු උපද්‍රව දුරුවේ.

  මෙසේ පැන් මතුරා ඉරි පැන්නුම් ලෙඩට බොන්න දෙන්න.
  සමන් මල් මතුරා ගව ගාලේ දාන්න ලෙඩ රෝග බෝ නොවේ.
  සපුමලට මතුරා ගවයන් නහවන්න රෝග නිවාරණය වෙයි.

  ශිරාණි අඹේගොඩ

  දුගුණ දුරු වීමට

  නිල් සහ කොළ පැහැති පූජා වර්ග තබා ගයන්න.

  සුවිසුදු දහම රැකුමට කර ඇති සපත
  දෙවි!දැඩි මුණ්ඩ අණසක පතුරන දසත
  දිවි මග සොඳුරු කොට දුරු ගුණ හැර ඉවත
  පිවිතුරු සිතැඟි විල පොබ කළ මැන! සුසිත

  සියලු දුසිරිතෙන් වෙන්ව මස් මාංශයෙන්ද වෙන්ව තෙරුවන් නමැද මෙත් වඩා ගයන්නේ නම් සිතැඟි ඉටුවනු නොඅනුමානය.


  දමුණුපොළ ශ්‍රී සුමනසිරි හිමි
  • Google Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: ගිනි බිය දුරලන වට්ටක පිරිත Rating: 5 Reviewed By: Unknown
  Scroll to Top